Bao bì nắp cốc rau câu

Saigon Trapaco là đơn vị hàng đầu sản xuất bao bì nắp cốc rau câu trên thị trường bao bì nhựa mang ghé p phức hợp.

Bao bì màng nắp cốc rau câu được sản xuất với các đặc tính phù hơp với phương pháp đóng gói trên cốc PP, thanh trùng sản phẩm…

Chi tiết bao bì:

Dạng sản phẩm: dạng màng film sử dụng cho máy đóng gói tự động.

Hình thức sử dụng bao bì: đóng trên cốc PP, thanh trùng qua nhiệt độ cao

Loại vât liệu: PET, PA nylon, LLDPE…

Các sản phẩm khác