Liên hệ

SAIGON TRADING & PACKAGING ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

Address:  Lot B56-57/II, Road 2E,Vinh Loc Industrial Park, Vinh Loc A Commune, Binh Chanh Dist., HCM City, Vietnam.
Tel        :  (028) 37652180 - (028) 37652182       Fax :      (028) 37652191  

Email     : trapaco@saigontrapaco.com.vn

Website : saigontrapaco.com.vn

 

Mẫu thư liên hệ